Post Jobs

Chiêu mộ nhân tài Android Developer

Android Developer sẽ trực tiếp tham gia quá trình phát triển sản phẩm – một sản phẩm công nghệ không đơn thuần đặc tính kỹ thuật mà còn có tính giải trí, sự sáng tạo và nội dung hấp dẫn. Đặc biệt là trong giai đoạn xây dựng và triển khai dự án Game Show truyền hình tương tác thế hệ mới

Chiêu mộ nhân tài Video Editor

Umbala.Tv đang triển khai dự án Game Show tương tác truyền hình hấp dẫn, tận dụng tối đa lợi thế giữa mua sắm và giải trí. Đây sẽ là cơ hội cho Video Editor sáng tạo và sản xuất các nội dung hình ảnh, video cho Umbala.Tv, các nhãn hàng đối tác và tạo ra dấu ấn riêng trong hành trình phát triển sự nghiệp