Post Jobs

Chiêu mộ nhân tài Marketing Manager

Đặc biệt, Umbala.Tv đang triển khai dự án Game Show tương tác truyền hình hấp dẫn, tận dụng tối đa lợi thế giữa mua sắm và giải trí. Đây sẽ là cơ hội cho Marketing Manager phát huy năng lực sáng tạo, khả năng điều phối, quản lý dự án và tạo ra dấu ấn riêng trong hành trình phát triển sự nghiệp.