Post Jobs

CEO Nguyễn Minh Thảo & Chặng đường 15 năm khởi nghiệp

Ở bài viết này, chúng tôi nói về người đứng đằng sau ý tưởng phát triển Umbala Technologies — CEO & Founder Nguyễn Minh Thảo.
Một con người phát triển các công ty công nghệ, các sản phẩm công nghệ cộp mác Việt Nam. Những thử thách, khó khăn anh đã trải qua và những dấu ấn, thành công anh đã đạt được với mồ hôi, vấp ngã và nỗi đau