Post Jobs

Chiêu mộ nhân tài Android Developer

Android Developer sẽ trực tiếp tham gia quá trình phát triển sản phẩm – một sản phẩm công nghệ không đơn thuần đặc tính kỹ thuật mà còn có tính giải trí, sự sáng tạo và nội dung hấp dẫn. Đặc biệt là trong giai đoạn xây dựng và triển khai dự án Game Show truyền hình tương tác thế hệ mới